Projekty elektroinštalácií

Zabezpečím vypracovanie projektu pre profesiu elektroinštalácia v stupňoch:
 • zámery a štúdie
 • projekty pre stavebné povolenie
 • projekty pre realizáciu
 • projekty skutočného vyhotovenia
Projekt vypracujem pre:
 • prípojky elektrickej energie
 • klasické elektroinštalácie domov a bytov
 • úsporné elektroinštalácie domov a bytov - ekologická cesta
 • inštalácie s meraním spotreby elektrickej energie
 • šikovné elektroinštalácie - efektívna aj ekologická cesta
 • inteligentné elektroinštalácie
 • grid-free (nezávislé) batériové fotovoltaické elektrárne
 • off-grid batériové fotovoltaické elektrárne so záložnými zdrojmi

Cenník v EUR

Stupeň projektu Štúdia Stavebné povolenie Realizačný Skutočný stav
Balík Dom pre stavebné povolenie:
prípojka + bleskozvod
+ elektroinštalácia klasická
- 440 550 -
Prípojka el. energie - - 180 180
Elektroinštalácia klasická
základná inštalácia zásuvková a svetelná
- 250 320 320
Rozšírená elektroinštalácia
doplnenie napájania a ovládania žalúzií, štruktúrovanej kabeláže, elektrického kúrenia, alarmu a pod.
- +60 +120 +100
Elektroinštalácia úsporná - 180 240 -
Elektroinštalácia šikovná
vybrané funkcie inteligentného domu
220 440 1100 -
Elektroinštalácia inteligentná
s inteligentným riadiacim systémom pre dom
240 800 dohodou -
Samostatný bleskozvod - - 190 190
Off-grid elektráreň do 2kW 200 - 400 Dohodou
Off-grid elektráreň nad 2kW 360 - 790 Dohodou
Informatívne meranie
(spotreba el, teploty a pod.)
190 - 360 Dohodou
Elektroinštalačné práce 18/hod
Diagnostika, konzultácie
(Diagnostika problémov v elektroinštaláciách, konzultácie projektov...)
29/hod

Iné typy dokumentácie a dokumentáciu pre iné typy stavieb nacením individuálne.

Cenník platný od 1. 1. 2022.

Teraz v ponuke prenájom staveniskového rozvádzača

staveniskový rozvádzač na prenájom Zapožičanie staveniskových rozvádzačov.
 • 3-fázové aj 1-fázové zásuvky do 32A
 • všetky zásuvky cez prúdový chránič
 • rozvádzače sú postavené podľa noriem, majú revíziu a potrebné náležitosti
 • len za 10 EUR/mesiac
 • montáž a demontáž je v cene
Výhody?
 • je to jednoduchšie, než rozvádzač kúpiť a potom ho núkať na predaj ďalej ako použitý
 • je to lacnejšie, ako rozvádzač kúpiť a potom ho doma opatrovať - keby náhodou
 • je to ekologickejšie, ako rozvádzač kúpiť a potom vyhodiť

Kontaktujte ma

Kontaktovať ma môžete cez nasledujúci formulár, mailom, telefonicky alebo cez facebook.


Stupne projektu

Zámery a štúdie
 • Pre posúdenie zámerov pred začatím projektovania.
 • Základné parametre budúceho projektu.
 • Obsahuje orientačné schémy.
 • Hlavné body technického riešenia.
Pre stavebné povolenie
 • Určuje súhrnné parametre pre udelenie povolenia.
 • Predpokladané rozloženie základných prvkov.
 • Obsahuje zjednodušené schémy zapojenia.
 • Orientačne opisuje technické riešenie.
 • Neobsahuje detaily realizácie.
Realizačný projekt
 • Detailne opisuje technické riešenie.
 • Detailne určuje rozloženie v priestore.
 • Obsahuje presné schémy zapojenia.
 • Špecifikuje všetky potrebné prvky.
 • Obsahuje zoznam potrebného materiálu.
 • Podľa dokumentácie je možné inštaláciu realizovať.
Projekt skutočného stavu
 • Opisuje stav po realizácii stavby.
 • Zachytáva zmeny oproti dokumentácii pred realizáciou.
 • Detailne zachytáva rozloženie v priestore.
 • Pri existujúcej inštalácii bez dokumentácie sa zistí skutočný stav.
 • Podklad k revízii zariadenia.

Meranie spotrieb elektrickej energie

Meranie iba na vstupe
 • Pripraví sa podružné meranie na vstupe do objektu.
 • V prípade dostupnosti smart elektromera je možné odčítať hodnotu z neho.
 • Namerané údaje dostupné cez web alebo mobilnú aplikáciu.
Meranie pre zvolené časti inštalácie
 • Je možné inštalovať viacero podružných meraní pre zvolené časti inštalácie.
 • Meranie spotreby napr. za osvetlenie, vykurovanie, spotreba v kuchyni atď.
 • Meranie až 8 rôznych spotrieb.
 • Dodatočné meranie až 6 teplôt.
 • Namerané údaje dostupné cez web alebo mobilnú aplikáciu.

Off-grid elektrárne

Slnečná elektráreň
 • Fotovoltaické elektrárne, ktoré nie sú spojené s rozvodnou sieťou.
 • Nezávislé od siete, nikde sa nenahlasujú.
 • Vlastné riešenie - maximálne 2kW.
 • Energiu ukladajú do batérií.
Zapojenie
 • V prípade záujmu v rámci projektu elektroinštalácie sa pripraví priestor na pripojenie elektrárne.
 • Dozor nad realizáciou a pripojením.
 • Samozrejmá je dokumentácia k elektrárni.
 • Žiaľ, bude to bez dotácií.